Rozszerzenie mechanizmu odwrotnego obciążenia na telefony komórkowe i złoto w 2015 roku

Rozszerzenie mechanizmu odwrotnego obciążenia na telefony komórkowe i złoto w 2015 roku

Ogólną zasadą przy stosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia jest to że ciężar rozliczenia podatku VAT z tytułu dostaw towarów i usług zostaje przerzucony na nabywcę. Dotyczy to m.in. złomu, ale także innych produktów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, np. : prętów stalowych, miedzi, odpadów i surowców wtórnych.

Podatnikami (osobami obowiązanymi do rozliczenia podatku VAT) są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą nabywające towary wymienione w zał. nr 11 do ustawy o VAT, jeżeli spełnione są łącznie trzy warunki:

1. dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, u którego sprzedaż
nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT (czyli dostawcą jest
podatnik VAT czynny, nie korzystający ze zwolnienia podmiotowego ze względu na wysokość
sprzedaży);
2. nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT (niekoniecznie podatnik VAT
czynny, np. fundacja, stowarzyszenie, szkoła, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
niezarejestrowana na potrzeby VAT(np. lekarz), rolnik ryczałtowy);
3. dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT (czyli
zwolnieniem przedmiotowym z VAT z tytułu dostawy towarów używanych).

W nowym roku lista towarów których przy dostawie będzie obowiązywać odwrotne obciążenie zostanie rozszerzona i będą to:

1) Złoto w postaci surowca lub półproduktu (o próbie 325 tysięcznych lub większej) oraz dostaw złota inwestycyjnego w sytuacji, gdy podatnik skorzystał z opcji opodatkowania,
2) Niektóre towary ze stali, których właściwość (zastosowanie) jest takie samo jaki towarów na chwile obecną objętych odwrotnym obciążeniem, tj. blachy zaklasyfikowane do kategorii PKWiU 24.33.20.0 „arkusze żeberkowane ze stali niestopowej”,
3) Telefony komórkowe, w tym smartfony.

Aby stosować „reverse charge” niezbędne będzie przekroczenie progu 20.000 zł, bez kwoty podatku dziennie dostaw dla jednego odbiorcy. Dodatkowo wprowadzony ma zostać system informacji podsumowujących dla krajowych transakcji objętych odwrotnym obciążeniem. Zgodnie z propozycją, deklaracje będą składane za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy w terminach przewidzianych dla złożenia przez podatnika standardowych deklaracji VAT.

Na tej stronie używamy plików cookie, by móc świadczyć Ci usługi. Korzystając z niej, zgadzasz się na to. Nasz regulamin
Rozumiem
x