Doradztwo podatkowe i usługi księgowe
Postaw na 26 lat doświadczenia

USŁUGI KSIĘGOWE

Każdy Klient jest dla nas priorytetem.

DORADZTWO PODATKOWE

Jesteśmy zespołem doradców podatkowych z doświadczeniem w pracy z Klientami z większości sektorów gospodarki.

USŁUGI KADROWE

Usługi kadrowe świadczone przez nas to pewność i satysfakcja. To również gwarancja, że Twoja firma działa zgodnie z prawem.

OPTYMALIZACJA PODATKOWA

 Ponad 20 lat doświadczenia oraz doskonała znajomość przepisów prawa – wiemy jak zoptymalizować  Twoje Przedsiębiorstwo 

WYPROWADZANIE ZALEGŁOŚCI

Pomożemy uporządkować Twój biznes, bez względu na przyczynę problemu.

REJESTRACJA SPÓŁKI ZA 1 ZŁ

Bezterminowa promocja dla każdego, kto skorzysta z naszych usług.

 

 

 

Lat na wrocławskim rynku

Dokumentów księgowych miesięcznie

Doświadczonych księgowych

Zadowolonych Klientów
Jak pracujemy?

SPOTKANIE

Chcemy poznać Twoją Firmę, jej potrzeby, problemy i wyzwania.

OFERTA

Przygotowujemy ofertę dopasowaną dla Twojej Firmy.

PODPISANIE UMOWY

Na podstawie uzyskanych informacji zapisujemy warunki współpracy.

WSPÓŁPRACA

Jesteśmy do Twojej dyspozycji, chętnie odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy w rozwiązaniu napotkanych problemów.

Dumnie wspieramy Chojnik Karkonoski Festiwal Biegowy

10865792_720375294727555_3672629967378746041_o

Nasze członkostwa

 

 

Krajowa Izba Doradców Podatkowych                  Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Profit Wrocław - Blog Podatkowy

Rozłożenie płatności na raty a korekta kosztów podatkowych

W 2013 roku nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych został wprowadzony przepis, którego celem było zapobieganie zatorom płatniczym. Zgodnie z treścią nowego przepisu, w przypadku zaliczenia w koszty uzyskania przychodu kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu, a następnie braku uregulowania należności, podatnik ma obowiązek po upływie określonego terminu zmniejszyć koszty uzyskania przychodu o kwotę wynikającą z nieuregulowanego dokumentu. Moment dokonania zmniejszenia zależny jest od terminu płatności należności. W przypadku późniejszego uregulowania należności, koszty mogą zostać ponownie zwiększone o uregulowaną sumę. W art. 15b Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazane zostały dwa terminy obligujące do korekty kosztów z tytułu niezapłaconych faktur, lub innych dokumentów: 1) 30 dni od daty upływu terminu płatności, lub 2) 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni. Punkt drugi powyższego przepisu rażąco narusza prawo swobody zawierania umów określone w art. 353 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tym przepisem swoboda umów oznacza zasadę prawa zobowiązań polegająca na przyznaniu podmiotom prawnym ogólnej możliwości zawierania i kształtowania treści umów w granicach zakreślonych przez prawo. W obrocie gospodarczym nierzadko zdarza się, że podmioty zawierające ze sobą kontrakty umawiają się, z różnych powodów, na długie terminy płatności, często przekraczające 60 dni, lub na płatność ratalną za dostarczony towar. Na gruncie tak brzmiącej regulacji, organy podatkowe, stosując wykładnię językową powyższych przepisów, wypracowały jednolitą linię orzecznictwa stanowiącą o tym, że płatność za faktury dokonana po 90 od momentu ujęcia w kosztach uzyskania przychodów powoduje konieczność korekty kosztów zgodnie z art. 15b Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W omawianej, niekorzystnej dla podatników, sytuacji wypowiedział się Sąd Administracyjny w Warszawie... Więcej

Odliczenie VAT od paliwa dla samochodów o przeznaczeniu mieszanym – od 1 lipca 2015 r.

W wyniku zmian w ustawie o VAT obowiązujących od 1 kwietnia 2014 r. w przypadku nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, przeznaczonych do napędu pojazdów samochodowych (w tym również samochodów osobowych) wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej odliczenie przysługuje na zasadach ogólnych, tj. w stosunku do nich przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT (100%), przy spełnieniu warunków wskazanych w art. 86a ustawy o VAT. Jeżeli nie spełnimy warunków wskazanych w art. 86a ustawy o VAT, tzn. że przyjmujemy, że będziemy użytkować samochód osobowy w firmie w sposób mieszany, zachowujemy prawo do odliczenia VAT w wysokości 50% od zakupu oraz wydatków eksploatacyjnych. Natomiast od wydatków na paliwo odliczenie VAT nie przysługuje. Nie dotyczy to pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe, w których: 1) liczba miejsc łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi 1 jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg, 2) liczba miejsc łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi 2 jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg, 3) liczba miejsc łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg; Sytuacja zmieni się 1 lipca 2015 roku. Od tego dnia oprócz możliwości odliczenia VAT w wysokości 50% od zakupu oraz wydatków eksploatacyjnych, będziemy mieli prawo do odliczenia 50% VAT-u zawartego w fakturach dokumentujących zakup paliwa do samochodów osobowych używanych w firmie wykorzystywanych w sposób mieszany. Pozostanie naturalnie również możliwość pełnego odliczenia VAT od samochodów osobowych użytkowanych wyłącznie na cele firmowe, przy spełnieniu warunków wskazanych w art. 86a ustawy o VAT. Zapraszam do kontaktu Mateusz Lewicki Profit Biuro Rachunkowe... Więcej

Cienka kapitalizacja w CIT – 2015

Przepisy dotyczące niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji częściowo ograniczają możliwość zaliczania do kosztów podatkowych odsetek od pożyczek udzielanych przez podmioty powiązane. Od 01 stycznia 2015 nastąpiły istotne zmiany dotyczące powyższych przepisów. W nowym stanie prawnym za koszty uzyskania przychodów nie będziemy uznawać odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez podmiot posiadający bezpośrednio lub pośrednio, nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo udzielonych łącznie przez podmioty posiadające łącznie bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki – w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia wobec tych podmiotów, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek. Do końca 2014 ograniczenie również obowiązywało, ale dotyczyło: 1) podmiotów tylko bezpośrednio powiązanych, 2) zadłużenia przekraczającego trzykrotną wartość kapitału zakładowego. Aby uniknąć powyższych ograniczeń należy odpowiednio sporządzić umowę pożyczki i zawrzeć w niej zapisy o odrębnej spłacie części kapitałowej i odsetkowej. Jeżeli spłata części kwoty głównej pożyczki nastąpi przed dniem dokonania spłaty odsetek naliczonych od tej pożyczki, zobowiązanie z tytułu spłaty kwoty głównej pożyczki, jako wygasłe, nie powinno być uwzględniane w obliczeniu wielkości zadłużenia Spółki wobec wspólników posiadających co najmniej 25% udziału jej w kapitale – wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 19.07.2013 r. nr IPTPB3/423-136/13-5/IR. Zapraszam do kontaktu Mateusz Lewicki Profit Biuro... Więcej

Odsetki od zaległości podatkowych – zmiany od 2015 r.

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić od 2015 roku zróżnicowanie stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Stawka będzie zależna od tego kto wykryje błędy i jakiego podatku będą dotyczyć. Zostanie wprowadzona obniżona stawka odsetek – 50% stawki podstawowej – dla podatników, którzy sami wykryją błąd, dokonają korekty deklaracji oraz niezwłocznie wpłacą zaległość wraz z należnymi odsetkami. Aby móc skorzystać z tej preferencji należy złożyć korektę deklaracji nie później niż sześć miesięcy od złożenia pierwotnej deklaracji. Natomiast podatnicy, u których zaległości podatkowe zostaną wykryte przez organy podatkowe będą narażenie na odsetki za zwłokę w wysokości 200% stawki podstawowej. Aby zastosować podwyższoną stawkę spełnione muszą być dwa warunki: 1) zobowiązanie podatkowe będzie musiało dotyczyć VAT i akcyzy oraz 2) podatnicy nie wywiązują się z obowiązku składania deklaracji lub zaniżają wysokość deklarowanego zobowiązania (zawyżają wysokość nadpłaty/zwrotu podatku) o ponad 25% kwoty należnej. Zdaniem resortu finansów obowiązująca stawka obniżona odsetek za zwłokę, w wysokości 75% stawki podstawowej, jest zbyt słabym bodźcem pozytywnym, aby mogła skutecznie zachęcać podatników do dobrowolnego ujawniania zaległości podatkowej w drodze korekty deklaracji, bez działań ze strony organu podatkowego. W opinii Ministerstwa brak jest skutecznych, pozakarnych instrumentów prewencji finansowej wobec szczególnie nagannych zachowań podatników w obszarach o podwyższonym ryzyku (podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy). Penalizacja tego rodzaju zachowań w ramach odpowiedzialności karnej skarbowej okazuje się nie zawsze skuteczna (długotrwałość postępowania, względna łagodność kar, problem efektywności egzekwowania kar). Wydaje się, że jest to pozytywna zmiana. Uczciwy przedsiębiorca niewątpliwie zyska, bo zapłaci mniejsze odsetki. Ale czy sankcyjna stawka odsetek odstraszy oszustów nie płacących i wyłudzających VAT? Każdy może sobie odpowiedzieć na to... Więcej

To jest dla nas ważne:

WZAJEMNE ZAUFANIE

ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY

TWOJE ZADOWOLENIE

Nasi Klienci o nas:

Usługi Biura są godne polecenia zarówno początkującym przedsiębiorcom, jak i tym, którzy mają już uznaną pozycję na rynku.

Piotr Urbanowicz

Arlita

Dzięki doradztwu podatkowemu świadczonemu przez biuro Profit Sp. z o.o. udało nam się rozwiązać kilka nurtujących nas zagadnień natury podatkowej.

Bartosz Świda

Prokurent, INWESTGRUPA.PL

Z pełnym przekonaniem rekomendujemy współpracę z Profit Sp. z o.o. z uwagi na jej solidnosć, rzetelność, oraz merytorycznie przygotowanych współpracowników.

Alicja Olszar

wiceprezes zarządu, Oniszczuk&Olszar&Associates

Od początku wspolpracy, która trwa od 1996 roku usługi są świadczone profesjonalnie i kompleksowo.

Tomasz Krawczykowski

członek Zarządu, Rotomat

 

Sprawdź nas - Skorzystaj z usług doświadczonych ekspertów

Wyślij zapytanie o usługę
Na tej stronie używamy plików cookie, by móc świadczyć Ci usługi. Korzystając z niej, zgadzasz się na to. Nasz regulamin
Rozumiem
x