Opłaty półkowe – czy mogą być kosztem uzyskania przychodu?

Opłaty półkowe – czy mogą być kosztem uzyskania przychodu?

Poprzez opłaty półkowe rozumie się wszelkiego rodzaju opłaty pobierane przez supermarkety i markety od dostawców towarów handlowych w zamian za możliwość sprzedaży swoich towarów na terenie w sklepie.

Opłaty półkowe mogę przybrać różną formę np. opłat za konsultacje handlowe, umieszczenie towaru w gazetce reklamowej lub wyeksponowanie towaru na półkach sklepowych.

Jednak art. 15 ust. 1 pkt. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przewiduje, że czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku w szczególności poprzez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży.

Wydaje się, że obowiązujący zakaz jest pożądanym przepisem ze względu na dostęp do sieci sprzedaży marketów i hipermarketów małych dostawców. Jednak po głębszej analizie można wyciągnąć wnioski, że zakaz pobierania żadnych opłat przed sklepy wielkopowierzchniowe poza marżą handlową może ograniczać rozwój handlu i ograniczać dostęp do rynku małym producentom. Po pierwsze jest to sprzeczne z obowiązującą w polskim prawie zasadą swobody zawierania umów. Po drugie sieci handlowe oferują wiele usług dodatkowych dla dostawców towarów, dzięki czemu dostawcy niejednokrotnie korzystają np. z tańszego marketingu w porównaniu z usługami świadczonymi kanałami tradycyjnymi. Po trzecie zakaz pobierania opłat może prowadzić do tego, że sieci zamiast promować małych dostawców będą zawierać umowy z dużymi producentami albo będą sprzedawać towary własnych marek.

Jak traktują całą sprawę organy podatkowe. Orzecznictwo jest niejednolite i prezentowane są dwa różne stanowiska.

Pierwsze podejście stanowi konsekwencję uznania opłat półkowych za czyn nieuczciwej konkurencji. W związku z tym opłaty półkowe, jako sprzeczne z obowiązującym prawem, nie stanowią kosztu uzyskania przychodu dla dystrybutora, a VAT zawarty na fakturze dokumentującej pobranie opłaty półkowej nie podlega odliczeniu, np. interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, z dnia 13 marca 2008 r., znak ITPB3/423-69/08/MT.

Drugie podejście prezentowane przez organy podatkowe jest korzystniejsze dla podatników. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 8 marca 2010 r., znak ILPB3/423-1146/09-2/MM uznał, że opłaty ponoszone przez dystrybutora na rzecz supermarketów za eksponowanie w specjalny sposób jego towarów stanowi koszt uzyskania przychodów. Ten sam organ podatkowy, w interpretacji indywidualnej z dnia 8 marca 2010 r., znak ILPP2/443-1703/09-2/NM, stwierdził, że przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych za dodatkowe usługi ekspozycji. Należy podkreślić, że organy podatkowe uzależniają prawo odliczenia VAT w związku z uiszczeniem opłat półkowych oraz możliwość zaliczenia opłat półkowych do koszów uzyskania przychodu od tego czy świadczenia dostawcy towaru (opłata) oraz świadczenia supermarketu (odpowiednia ekspozycja towaru) mają charakter ekwiwalentny i czy uiszczana opłata ma charakter dobrowolny.

W przedmiotowej sprawie dużą wagę będzie miał materiał dowodowy świadczący o tym, że usługa na rzecz dostawcy towaru została faktycznie wykonana. Mogą to być np. zdjęcia z ekspozycji towaru albo gazetka reklamowa.

Submit a Comment

Na tej stronie używamy plików cookie, by móc świadczyć Ci usługi. Korzystając z niej, zgadzasz się na to. Nasz regulamin
Rozumiem
x