Odsetki od zaległości podatkowych – zmiany od 2015 r.

Odsetki od zaległości podatkowych – zmiany od 2015 r.

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić od 2015 roku zróżnicowanie stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Stawka będzie zależna od tego kto wykryje błędy i jakiego podatku będą dotyczyć.
Zostanie wprowadzona obniżona stawka odsetek – 50% stawki podstawowej – dla podatników, którzy sami wykryją błąd, dokonają korekty deklaracji oraz niezwłocznie wpłacą zaległość wraz z należnymi odsetkami. Aby móc skorzystać z tej preferencji należy złożyć korektę deklaracji nie później niż sześć miesięcy od złożenia pierwotnej deklaracji.
Natomiast podatnicy, u których zaległości podatkowe zostaną wykryte przez organy podatkowe będą narażenie na odsetki za zwłokę w wysokości 200% stawki podstawowej. Aby zastosować podwyższoną stawkę spełnione muszą być dwa warunki:
1) zobowiązanie podatkowe będzie musiało dotyczyć VAT i akcyzy oraz
2) podatnicy nie wywiązują się z obowiązku składania deklaracji lub zaniżają wysokość deklarowanego zobowiązania (zawyżają wysokość nadpłaty/zwrotu podatku) o ponad 25% kwoty należnej.

Zdaniem resortu finansów obowiązująca stawka obniżona odsetek za zwłokę, w wysokości 75% stawki podstawowej, jest zbyt słabym bodźcem pozytywnym, aby mogła skutecznie zachęcać podatników do dobrowolnego ujawniania zaległości podatkowej w drodze korekty deklaracji, bez działań ze strony organu podatkowego.
W opinii Ministerstwa brak jest skutecznych, pozakarnych instrumentów prewencji finansowej wobec szczególnie nagannych zachowań podatników w obszarach o podwyższonym ryzyku (podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy). Penalizacja tego rodzaju zachowań w ramach odpowiedzialności karnej skarbowej okazuje się nie zawsze skuteczna (długotrwałość postępowania, względna łagodność kar, problem efektywności egzekwowania kar).
Wydaje się, że jest to pozytywna zmiana. Uczciwy przedsiębiorca niewątpliwie zyska, bo zapłaci mniejsze odsetki. Ale czy sankcyjna stawka odsetek odstraszy oszustów nie płacących i wyłudzających VAT? Każdy może sobie odpowiedzieć na to pytanie.

Submit a Comment

Na tej stronie używamy plików cookie, by móc świadczyć Ci usługi. Korzystając z niej, zgadzasz się na to. Nasz regulamin
Rozumiem
x