Nowe kary dla nie składających sprawozdania finansowego

Nowe kary dla nie składających sprawozdania finansowego

W 2015 będzie więcej kar dla podmiotów składających sprawozdania finansowe oraz informacje o opinii lub raporcie biegłego rewidenta przewiduje nowelizacja ustawy kodeks karny skarbowy.

Dotychczas zakres kar dla podmiotów dokonujących czynności sprawozdawczych wynikał z ustawy o rachunkowości. Zgodnie z jej brzmieniem podmiot, który wbrew przepisom ustawy:
nie poddaje sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta,
nie udziela lub udziela niezgodnych ze stanem faktycznym informacji, wyjaśnień, oświadczeń biegłemu rewidentowi albo nie dopuszcza go do pełnienia obowiązków,
nie składa sprawozdania finansowego do ogłoszenia,
nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym,
nie udostępnia m.in. sprawozdania finansowego,
prowadzi działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych bez wymaganych uprawnień,
prowadzi działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wykonywania czynności doradztwa podatkowego, do wykonywania których jest uprawniony zgodnie z odrębnymi przepisami – bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy
ubezpieczenia,

– podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Kodeks karny skarbowy doprecyzowywać będzie zakres czynów karalnych wskazany w ustawie o rachunkowości. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w 2015 r. karze grzywny za wykroczenie skarbowe podlegać ma również podmiot, który wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu (dotyczących tego sprawozdania). Kara grzywny za wykroczenie skarbowe może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Sankcja wprowadzana do przepisów ustawy wyniesie zatem – zgodnie z kwotą minimalnego wynagrodzenia prognozowaną na 1 stycznia 2015 r., czyli 1750 zł – od 175 zł do 35.000 zł.

Na tej stronie używamy plików cookie, by móc świadczyć Ci usługi. Korzystając z niej, zgadzasz się na to. Nasz regulamin
Rozumiem
x