Mini One Stop Shop – MOSS, czyli system małego punktu kompleksowej obsługi

Mini One Stop Shop – MOSS, czyli system małego punktu kompleksowej obsługi

Na publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, która w zasadniczej części wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Nowelizacja ta związana jest ze zmianami, które wprowadziła dyrektywa Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług (Dz. Urz. UE L nr 44/11) w zakresie miejsca świadczenia m.in. usług telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych.

Zmiana w założeniu będzie znacznie upraszczać rozliczenie VAT przez podatników świadczących m.in. usługi telekomunikacyjne, nadawcze radiowe i telewizyjne na rzecz osób niebędących podatnikami w państwach członkowskich, w których nie mają oni siedziby. Podatnicy będą mogli rozliczać podatek należny poprzez MOSS czyli Mini One Stop Shop. Dzięki temu systemowi podatnicy nie będą zobligowani do rejestracji do VAT-u w każdym państwie członkowskim, w którym sprzedają swoje usługi.

W ramach systemu MOSS, podatnik zarejestrowany w danym państwie członkowskim (państwie członkowskim identyfikacji) będzie składał drogą elektroniczną kwartalną deklarację VAT dla małego punktu kompleksowej obsługi z wyszczególnieniem usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych na rzecz niepodatników w innych państwach członkowskich wraz z należną kwotą VAT. Państwo członkowskie identyfikacji przekaże te deklaracje wraz z zapłaconą kwotą VAT do odpowiednich państw członkowskich konsumpcji za pośrednictwem bezpiecznej sieci komunikacyjnej. Deklaracja będzie załącznikiem do deklaracji VAT do której składania obliguje prawo krajowe.

Rejestracja do systemu MOOS jest możliwa od 1 października 2014 dla podatników posiadających siedzibę działalności gospodarczej w UE w ramach procedury unijnej oraz dla podatników niemających siedziby w UE w ramach procedury nieunijnej. Rejestracja do procedura jest fakultatywna.

Submit a Comment

Na tej stronie używamy plików cookie, by móc świadczyć Ci usługi. Korzystając z niej, zgadzasz się na to. Nasz regulamin
Rozumiem
x