Kasy fiskalne 2015 – rozszerzenie katalogu czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia

Kasy fiskalne 2015 – rozszerzenie katalogu czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnienia z kas fiskalnych, które miałoby obowiązywać w latach: 2015 – 2016.

Projekt zakłada m.in. utrzymanie kryterium wysokości obrotu, dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą na dotychczasowym poziomie (20 000 zł). Proponuje się również wyłączenie z obrotu dostawy nieruchomości oraz dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W nowym rozporządzeniu rozszerzony zostanie katalog czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia, poprzez objęcie obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na poziom osiąganych obrotów. Rozszerzenie to dotyczyłoby następujących czynności:
– usług naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
– usług w zakresie wymiany opon lub kół,
– usług w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
– usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
– usług prawnych (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P,
– usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
– usług gastronomicznych, z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów oraz w sposób określony w pozycji 43 załącznika do projektu rozporządzenia,
– dostaw perfum i wód toaletowych, z wyjątkiem towarów, dostarczanych na pokładach samolotów – z wyjątkiem dostawy będącej dostawą towarów, o której mowa w pozycji 33 załącznika do projektu rozporządzenia.

Wyłączeniem ze zwolnienia mają zostać również objęte dostawy zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych.

Treść rozporządzenia znajduje się pod tym adresem:

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/233391/233410/233411/dokument121375.pdf

2 komentarze

    • Witam,

      usługi psychologa nie są wyłączone ze zwolnienia, będzie więc obowiązywać limit obrotów w wysokości 20000 zł.

      Mateusz Lewicki

Submit a Comment

Na tej stronie używamy plików cookie, by móc świadczyć Ci usługi. Korzystając z niej, zgadzasz się na to. Nasz regulamin
Rozumiem
x