Czy warto rozliczać się metodą kasową jako mały podatnik?

Czy warto rozliczać się metodą kasową jako mały podatnik?

Jeżeli jesteś małym podatnikiem i w terminie regulujesz swoje zobowiązania to niewątpliwie warto rozliczać się metodą kasową.

Kto jest małym podatnikiem?

Małym podatnikiem jest ten, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku należnego) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1.200.000 euro, a u osób, których wynagrodzenie jest prowizją – 45.000 euro (art. 2 pkt 25 ustawy o VAT). Limity te, po przeliczeniu na złote, na 2014 r. wynoszą odpowiednio 5.068.000 zł i 190.000 zł.

Jeżeli spełniasz warunek z powyższego akapitu możesz skorzystać z głównego przywileju jaki przysługuje małemu podatnikowi i rozliczać się metodą kasową. Rozliczając się w ten sposób obligatoryjnie podatnik będzie zobowiązany do składania deklaracji VAT kwartalnie na druku VAT-7K.

Jeżeli mały podatnik sprzedaje towary wymienione w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, a miesięczna wartość tej sprzedaży netto przekracza 50.000 zł i przekracza 1% ich wartości sprzedaży netto, konieczne jest miesięczne rozliczanie VAT (patrz: art. 99 ust. 3a ustawy o VAT). Przekroczenie ww. limitów nie oznacza jednak, że podatnik traci prawo do kasowej metody rozliczania VAT. Zostało to potwierdzone przez Ministerstwo Finansów w broszurze informacyjnej dotyczącej zmian wprowadzonych do ustawy o VAT z dniem 1 października 2013 r.

Ustalenie prawa do rozliczania VAT metodą kasową

Aby ustalić czy przysługuje nam prawo do rozliczania się z podatku na zasadzie małego podatnika musimy ustalić czy nie przekroczyliśmy obrotów.

Może pojawić się wątpliwość czy do limitu obrotów należy wziąć pod uwagę daty dokonania dostaw (wykonania usług), daty powstania obowiązku podatkowego czy daty wystawienia faktur.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 20 lutego 2009 r., nr IPPP1-443-140/09-2/JL wyraża opinię że ustalając status małego podatnika, powinno się uwzględnić daty wykonania poszczególnych czynności.
W tym przypadku interpretacja fiskusa nie budzi wątpliwości.

Podatnicy rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych, ustalając prawo do rozliczania VAT metodą kasową, powinni uwzględnić przewidywaną wartość sprzedaży w danym roku, a limit dla małego podatnika ustalić w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej (art. 104 ust. 1 ustawy o VAT).

Jeżeli podatnik rozlicza VAT metodą kasową, ale w trakcie roku obroty jego przekroczą limit ustalony dla małego podatnika, od następnego kwartału powinien rozliczać VAT według zasady ogólnej.

Wybór kasowej metody rozliczania VAT

Podatnik, który zamierza rozliczać VAT metodą kasową, powinien o tym zawiadomić pisemnie naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę (art. 21 ust. 1 ustawy o VAT).

Oznacza to, że jeżeli podatnik będzie zamierzał rozliczać VAT według metody kasowej np. od II kwartału, powinien złożyć druk VAT-R do końca marca.

Przed podjęciem decyzji o wyborze metody kasowej należy pamiętać o bardzo istotnej kwestii. Jeżeli podatnik wybierze kasową metodę rozliczania VAT, może z niej zrezygnować dopiero po upływie 12 miesięcy jej stosowania (art. 21 ust. 3 ustawy o VAT).

Ustalenie terminu powstania obowiązku podatkowego

Mały podatnik, który rozlicza VAT według tzw. „metody kasowej”, obowiązek podatkowy ustala zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o VAT, tj.:

1) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz czynnego podatnika VAT,

2) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1.

Otrzymanie zapłaty w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

Kasowa metoda ustalania obowiązku podatkowego nie ma zastosowania do WDT i przemieszczeń towarów do magazynów konsygnacyjnych. Nie ma także zastosowania w przypadku czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o VAT (czyli m.in. do wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu, świadczenia usług na zlecenie sądów, świadczenia niektórych usług zwolnionych z VAT).

Termin odliczenia VAT

W art . 86 ust 10 ustawy o VAT jest napisane że odliczenia VAT można dokonać w rozliczeniu za okres, w którym u sprzedawcy (usługodawcy) powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę (dokument celny). Zasadę tę powinni stosować także podatnicy rozliczający VAT metodą kasową. Dodatkowo, konieczne jest dokonanie zapłaty. Jak bowiem wynika z art. 86 ust. 10e ustawy o VAT, prawo do odliczenia VAT od towarów i usług nabytych w okresie stosowania przez podatnika metody kasowej powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty za te towary i usługi.

Zapis z art 86 ust. 10e ustawy o VAT należy interpretować w ten sposób że uregulowanie części należności uprawnia podatnika stosującego kasową metodę rozliczania VAT do odliczenia części VAT.

Zasady wystawiania faktur przez podatników stosujących kasową metodę rozliczania VAT

Podatnicy stosujący kasową metodę rozliczania VAT generalnie wystawiają faktury na tych samych zasadach, co inne podmioty. Jedyną różnicą jest to, że faktury wystawiane przez takich podatników powinny zawierać także wyrazy „metoda kasowa”

Takie oznaczenia stosuje się także w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT, czyli przy transakcjach, dla których obowiązek podatkowy uzależniony jest od daty otrzymania całości lub części zapłaty (np. przy przekazaniu towaru do komisu, czy świadczenia niektórych usług zwolnionych z VAT – por. art. 106e ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT).

Na tej stronie używamy plików cookie, by móc świadczyć Ci usługi. Korzystając z niej, zgadzasz się na to. Nasz regulamin
Rozumiem
x