Cienka kapitalizacja w CIT – 2015

Cienka kapitalizacja w CIT – 2015

Przepisy dotyczące niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji częściowo ograniczają możliwość zaliczania do kosztów podatkowych odsetek od pożyczek udzielanych przez podmioty powiązane.

Od 01 stycznia 2015 nastąpiły istotne zmiany dotyczące powyższych przepisów.

W nowym stanie prawnym za koszty uzyskania przychodów nie będziemy uznawać odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez podmiot posiadający bezpośrednio lub pośrednio, nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo udzielonych łącznie przez podmioty posiadające łącznie bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki – w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia wobec tych podmiotów, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek.

Do końca 2014 ograniczenie również obowiązywało, ale dotyczyło:
1) podmiotów tylko bezpośrednio powiązanych,
2) zadłużenia przekraczającego trzykrotną wartość kapitału zakładowego.

Aby uniknąć powyższych ograniczeń należy odpowiednio sporządzić umowę pożyczki i zawrzeć w niej zapisy o odrębnej spłacie części kapitałowej i odsetkowej. Jeżeli spłata części kwoty głównej pożyczki nastąpi przed dniem dokonania spłaty odsetek naliczonych od tej pożyczki, zobowiązanie z tytułu spłaty kwoty głównej pożyczki, jako wygasłe, nie powinno być uwzględniane w obliczeniu wielkości zadłużenia Spółki wobec wspólników posiadających co najmniej 25% udziału jej w kapitale – wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 19.07.2013 r. nr IPTPB3/423-136/13-5/IR.

Zapraszam do kontaktu

Mateusz Lewicki

Profit Biuro Rachunkowe

Submit a Comment

Na tej stronie używamy plików cookie, by móc świadczyć Ci usługi. Korzystając z niej, zgadzasz się na to. Nasz regulamin
Rozumiem
x