Chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej….

Chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej….

W 2015 będziemy płacić szybciej podatki. A wszystko przez zmiany zaproponowane w projekcie z dnia 15.04.2014 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa dostępnego na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji.

Ministerstwo finansów zaproponowało nowe brzmienie art 12 § 5 ustawy Ordynacja podatkowa. Obecnie przepis brzmi: „Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.”

Zgodnie z treścią nowego art 12 § 5: „Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, z zastrzeżeniem że ustawy podatkowe nie stanowią inaczej.”

I jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach, ponieważ w ustawach podatkowych terminy płatności są sztywne.

Zgodnie z art. 47 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa jeżeli podatnik jest obowiązany sam obliczyć i wpłacić podatek, za termin płatności uważa się ostatni dzień, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata powinna nastąpić. Przepis ten wskazuje, że wpłata podatku powinna nastąpić w ostatnim dniu terminu jego płatności. Treść art. 12 § 5 ustawy Ordynacja podatkowa zapewnia podatnikom możliwość przesunięcia tego terminu płatności na kolejny dzień roboczy. Jeżeli bowiem termin płatności podatku, bądź zaliczki na podatek [w świetle art. 3 pkt 3 lit. a) ustawy Ordynacja podatkowa przez podatek rozumie się również zaliczki na podatek] upływa w dzień ustawowo wolny od pracy albo w sobotę, to za ostatni dzień terminu uważa się dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Niestety w żadnej ustawie podatkowej nie ma analogicznych zapisów jak w art 12 § 5 ustawy Ordynacja podatkowa.

Jaki będzie skutek wprowadzonych zmian?

Jeżeli termin zapłaty zaliczki na podatek lub zapłata VAT będzie przypadać na dzień wolny od pracy, będziemy zobowiązani do zapłaty tego podatku w ostatnim dniu roboczym wypadającym przed tym dniem.

Na tej stronie używamy plików cookie, by móc świadczyć Ci usługi. Korzystając z niej, zgadzasz się na to. Nasz regulamin
Rozumiem
x