Blog Podatkowy

Bieżące informacje o prawie podatkowym.

Zmiany w CIT i PIT w 2018 roku

W 2018 roku ustawodawca wprowadza kolejne zmiany w podatkach dochodowych, których głównym założeniem jest uszczelnienie systemu podatkowego. Są to zmiany skierowane głównie do podmiotów, których dochody wypracowane w Polsce przenoszone są do innych państw. Przyjęty w nowelizacji kierunek zmian wpisuje się ponadto w działania, jakie podejmowane były w ostatnich latach na forum międzynarodowym. Chodzi w szczególności o działania podejmowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w ramach projektu dotyczącego przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysków (BEPS). Projekt ustawy w istotnym zakresie stanowi implementację (częściową) dyrektywy RADY (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (zwanej dalej: „dyrektywą ATAD”) Regulacja przewidziana dyrektywą wpisuje się w obecne ogólnoświatowe (w tym Polski) priorytety polityczne dotyczące międzynarodowego opodatkowania wskazujące na konieczność przywrócenia zaufania do systemów podatkowych jako sprawiedliwych mechanizmów i umożliwienie rządom rzeczywistego utrzymania suwerenności podatkowej. Charakter przepisów zawartych w ww. dyrektywie stanowi wyraz dążenia na forum UE do zapewnienia, poprzez zwiększenie skuteczności krajowych systemów opodatkowania podatkiem dochodowym przedsiębiorstw korporacyjnych, aby podatki były płacone w miejscu, gdzie są generowane zyski i wytwarzana jest wartość. Cel ten ma zaś zostać osiągnięty poprzez wdrożenie przez wszystkie państwa członkowskie UE do swoich ustawodawstw podatkowych najbardziej powszechnych rozwiązań (instytucji) prawnych przeciwdziałających tzw. optymalizacji podatkowej. Termin implementacji przepisów dyrektywy ATAD przypada, co do zasady, na dzień 1 stycznia 2019 r. Rozwiązania proponowane w projekcie są reakcją na konkretne działania podatników skutkujące, niezasadnym z aksjologicznego punktu widzenia, obniżaniem ich bazy podatkowej. Do stosowanych przez podatników mechanizmów, którym przeciwdziałać mają zmiany proponowane niniejszą ustawą, należą przede wszystkim: – kompensowanie, sztucznie kreowanych... Więcej

Wynajem nieruchomości – ryczałt, skala, czy podatek liniowy?

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie najmu, a zamierzają wynająć posiadane mieszkanie czy dom – mogą rozliczać się z fiskusem na dwa sposoby: 1) za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (stawka 8,5%), 2) na zasadach ogólnych (stawki 18% i 32%). W przypadku ryczałtu podstawą do obliczenia podatku jest przychód. Natomiast w przypadku zasad ogólnych podstawą opodatkowania jest dochód, a więc przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Do nich można zaliczyć na przykład: amortyzację lokalu, koszty wyposażenia i remontów, czynsze płacone do spółdzielni lub wspólnoty oraz odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości. Jeżeli właściciel przewiduje, że w danym roku podatkowym jego koszty będą równe przynajmniej połowie osiąganego przychodu, powinien zastanowić się nad metodami opodatkowującymi dochód. Wtedy bowiem faktycznie zapłacony podatek wg skali lub liniowy może być niższy niż kwota 8,5% przychodu naliczana w formie ryczałtu. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą też mogą rozliczać się na dwa sposoby, ale nie ma wśród nich ryczałtu. (Art. 2 pkt 1a Ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). Mają do dyspozycji: 1) opodatkowanie na zasadach ogólnych (stawki 18% i 32%) 2) podatek liniowy (19%) Jeżeli wynajmujący chce, by jego dochody były opodatkowane według skali podatkowej nie musi składać żadnych wniosków ani oświadczeń – jest to forma opodatkowania, która obowiązuje z mocy samej ustawy (rozliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym, trzeba jednak pamiętać żeby wpłacać miesięczne zaliczki w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni). Jeśli natomiast nieruchomość  jest wynajmowana poza działalnością gospodarczą, to chcąc wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych należy złożyć pisemne oświadczenie w swoim urzędzie skarbowym. Jest na to... Więcej

Zmiany podatkowe w 2017 w skrócie

Nowy Rok przywitał nas, jak to zwykle bywa, wieloma zmianami w prawie podatkowym. Czy wpłyną one pozytywnie na naszą rzeczywistość gospodarczą? Zobaczymy już wkrótce. Niemniej według prawodawców, zmiany służą przede wszystkim uszczelnieniu systemu w celu redukcji powiększającej się z roku na rok luki podatkowej. Warto wspomnieć, że szacowana luka w podatku VAT za 2016 rok to 45 mld zł, czyli około 2,50 PKB Polski, co jest kwotą niebagatelną. Poniżej opiszę skrótowo wprowadzone 1 stycznia 2017 zmiany.   NOWE LIMITY PODATKOWE   Od nowego roku wzrosną niektóre limity podatkowe, gdyż kurs euro z początku października, będący podstawą obliczeń jest wyższy niż w roku ubiegłym. Oznacza to, że w 2017 roku małym podatnikiem w PIT, CIT i VAT będzie przedsiębiorca, którego przychód w 2016 roku nie przekroczy 5.157.000 zł. Wyliczenie limitów na kolejny rok, które określają ustawy podatkowe oraz ustawa o rachunkowości są ustalane na podstawie średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. W tym roku pierwszy dzień roboczy przypada na poniedziałek 3 października 2016 r. Oznacza, że kwoty limitów będą obliczane w oparciu o ten dzień. Kurs euro z 3 października 2016 r. (tabela kursów średnich NBP nr 191/A/NBP/2016) wynosi 4,2976 zł. W związku z tym, że jest on wyższy (4,2976 zł) w porównaniu do roku ubiegłego (4,2437 zł) wzrośnie wysokość kwot, które są wyszczególnione w ustawach podatkowych i ustawie o rachunkowości.   JEDNORAZOWY ODPIS AMORTYZACYJNY   W 2017 roku kwota jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wynosi w przeliczeniu 215.000 zł (w 2016 roku był to nieco niższy limit w wysokości 212.000 zł). Jednorazowo odpisów amortyzacyjnych mogą dokonywać podatnicy, którzy w roku podatkowym... Więcej

Zmiana limitu VAT w 2016 roku

Zmiana limitu VAT w 2016 roku roku czyli kwota określona w art. 113 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – 150000,00 zł nie ulegnie zmianie. 14 lipca 2015 r. Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję wykonawczą 2015/1173 zmieniającą decyzję 2009/790/WE upoważniającą Polskę do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy do 31 grudnia 2018 r. Oznacza to, że limit zwolnienia z VAT nie będzie obniżony; zostanie zachowany na dotychczasowym poziomie, tj. 150 000 zł. Gdyby Rada Unii Europejskiej nie wyraziła zgody na przedłużenia stosowania odstępstwa od art. 287 dyrektywy, limit od początku 2016 wynosiłby 10000,00 Euro przeliczonych na złote zgodnie z kursem wymiany w dniu przystąpienia. Mateusz Lewicki Biuro Rachunkowe... Więcej

Poinformuj mnie o nowym poście

Zapisz się do naszej listy subskrybentów.  Otrzymasz maila gdy pojawi się nowy wpis.

Zapisz mnie
Na tej stronie używamy plików cookie, by móc świadczyć Ci usługi. Korzystając z niej, zgadzasz się na to. Nasz regulamin
Rozumiem
x